motonova®

ceramic power for intelligent mobility

Víte, že následkem tření v motoru se ztrácí významné množství energie vyrobené pohonnými hmotami? Chcete dopřát svému automobilu (motocyklu) to nejlepší a ještě ušetřit? motonova® má prokazatelně nejlepší výsledky v eliminaci tření v motoru ze všech produktů na trhu! Přidejte se k mnoha tisícům spokojených zákazníků v Rakousku.

Přidejte se k nám!

Keramická přísada do oleje pro motory a převodovky.
Dopřejete vašemu automobilu to nejlepší na trhu a ještě na tom vyděláte!


10%

snižte spotřebu při ošetření motoru

15%

snižte spotřebu při ošetření motoru i převodovky

70%

snižte opotřebení materiálu

2x

prodlužte životnost motoru a převodovky

Co je motonova® microCeramic?

motonova® microCeramic je výsledek náročných studií a testů, ze kterých vyplynulo, že při použití MKS ve strojích, motorech, převodovkách atd. tření výrazně klesá a tím je optimálněji využita vynaložená energie (např. pohonné hmoty).

motonova® microCeramic neznamená přísadu do oleje a motoru v obvyklém smyslu, nezasahuje do standardního aditivování olejů pro motory a průmysl. Tím je dosažena podstatně delší životnost a stálost motorů a strojů.

Kromě přínosu pro životní prostředí a doložitelných technicko-měřitelných zlepšení je konstatováno, že motonova® microCeramic jasně převyšuje dosud na trhu existující přísady do motorových olejů.


Koupit a ušetřit

Hlavní vlastnosti motonova®–microCeramic?


motonova®–microCeramic představuje high-tech v oblasti zušlechťování motorů a převodovek.


motonova®–microCeramic může být plněn do každého typu motoru, ať je to benzín, nafta, motor s krouživým pístem, plyn nebo turbo (zde zvláště kvůli schopnosti mazání do 1100°C u MKS).

motonova®–microCeramic byl vyvinut pro auta, motorky, nákladní auta, traktory, lodní motory a speciální motory, motonova®-microCeramic je zcela vhodný pro katalyzátory.

motonova®–microCeramic je výrobek budoucnosti, který je již nyní k dispozici pro řidiče.

motonova®–microCeramic může být použit u motorů, které jsou provozovány s běžně prodávanými pohonnými hmotami.

motonova®–microCeramic může být plněn ke každému běžnému prodávanému minerálnímu, syntetickému anebo polo-syntetickému motorovému oleji.

motonova®–microCeramic učiní vaši jízdu autem tišší, úspornější a komfortnější, prodlouží životnost, šetří životní prostředí.

Proč zvolit motonovu®?

produkty motonova

Snížení nákladů

  • nižší spotřeba paliva
  • redukce úniku oleje
  • menší opotřebení materiálu

Jízdní komfort

  • tišší chod motoru
  • menší vibrace - lepší mazání
  • lehčí/plynulejší řazení

Zvýšení výkonu

  • menší tření
  • lepší termika

Co je mikrokeramická kluzná směs MKS?

Jedná se o vybranou kombinaci speciálních keramických prášků s charakteristickou strukturou krystalu. Tyto mikronové disperse, prášek jantarové barvy, jsou zpracovány na neutrální suspenzi. MGS-mikročástice tak velmi jemně vniknou do derivátů syntetického nebo minerálního oleje.

Charakteristická je výrazná schopnost mazání, také při extrémně vysokých teplotách, vlastní vysoká odolnost proti vysokým teplotám, nízká hustota, vynikající vodivost tepla při současné nízké elektrické vodivosti.

Je odolná proti oxidaci jako grafit nebo sulfid molybdenitu a chemicky velmi odolná. MKS disponuje nejnižším koeficientem tření: 0,02. V porovnání s PTFE: 0.04, grafit nebo sulfid molybdenitu: 0.14, motorový olej: 0.29


Koupit a ušetřit

Vyberte si z našich produktů ten pravý!

Proč intelligent mobility?

V následující tabulce je znázorněna úspora na pohonných hmotách při ošetření motoru či motoru a převodovky. Modelové příklady vycházejí z průměrné úspory po ošetření - tedy 8% u motoru a 13% u motoru s převodovkou - reálně může být dosaženo i 10% u motoru a 15% u motoru s převodovkou.
Další pozitiva jako úspora servisních nákladů či prodloužení životnosti často hraje ještě významnější ekonomickou roli.

Malé automobily

U malého automobilu s ročním nájezdem 20000 km je úspora 3360,- Kč při ošetření motoru a 5460,- Kč při ošetření motoru a převodovky.

U malého vozu je počítáno se spotřebou 7l/100km a ceně PHM 30,-Kč/l

První aplikace/první servisní interval - Malé automobily
Servisní interval PC motor Evo 1 250ml úspora 8% PHM zisk PC motor Evo 1 + převodovka á 250ml úspora 13% PHM zisk
15000 1330 2520 1190 2660 4095 1435
20000 1330 3360 2030 2660 5460 2800
Druhá aplikace/druhý servisní interval - doplnění pouze min. 5% Motor Evo 1, převodovku nedoplňujeme - Malé automobily
Servisní interval PC motor Evo 1 250ml úspora 8% PHM zisk PC motor Evo 1 + převodovka á 250ml úspora 13% PHM zisk
15000 665 2520 1855 665 4095 3430
20000 665 3360 2695 665 5460 4795
První+druhá aplikace/první+druhý servisní interval - doplnění pouze min. 5% Motor Evo 1, převodovku nedoplňujeme - Malé automobily
Servisní interval PC motor Evo 1 250ml úspora 8% PHM zisk PC motor Evo 1 + převodovka á 250ml úspora 13% PHM zisk
15000 1995 5040 3045 3325 8190 4865
20000 1995 6720 4725 3325 10920 7595

Střední třída

U vozidel střední třídy s ročním nájezdem 30000 km je úspora 5760,- Kč při ošetření motoru a 9360,- Kč při ošetření motoru a převodovky

U vozidel střední třídy je počítáno se spotřebou 8l/100km a ceně PHM 30,-Kč/l

První aplikace/první servisní interval - Střední třída
Servisní interval PC motor Evo 1 500ml úspora 8% PHM zisk PC motor Evo 1 500ml + převodovka 250ml úspora 13% PHM zisk
20000 2399 3840 1441 3729 6240 2511
30000 2399 5760 3361 3729 9360 5631
Druhá aplikace/druhý servisní interval - doplnění pouze min. 5% Motor Evo 1, převodovku nedoplňujeme - Střední třída
Servisní interval PC motor Evo 1 500ml úspora 8% PHM zisk PC motor Evo 1 500ml + převodovka 250ml úspora 13% PHM zisk
20000 1200 3840 2640 1200 6240 5040
30000 1200 5760 4560 1200 9360 8160
První+druhá aplikace/první+druhý servisní interval - doplnění pouze min. 5% Motor Evo 1, převodovku nedoplňujeme - Střední třída
Servisní interval PC motor Evo 1 500ml úspora 8% PHM zisk PC motor Evo 1 500ml + převodovka 250ml úspora 13% PHM zisk
20000 3599 7680 4081 4929 12480 7551
30000 3599 11520 7921 4929 18720 13791

Velké automobily

U velkých automobilů s ročním nájezdem 30000 km je úspora 7200,- Kč při ošetření motoru a 11700,- Kč při ošetření motoru a převodovky

U velkých automobilů je počítáno se spotřebou 10l/100km a ceně PHM 30,-Kč/l

První aplikace/první servisní interval - Velké automobily
Servisní interval PC motor Evo 1 750ml úspora 8% PHM zisk PC motor Evo 1 750ml + aut. převodovka 1000ml úspora 13% PHM zisk
20000 3729 4800 1071 6699 7800 1101
30000 3729 7200 3471 6699 11700 5001
Druhá aplikace/druhý servisní interval - doplnění pouze min. 5% Motor Evo 1, převodovku nedoplňujeme - Velké automobily
Servisní interval PC motor Evo 1 750ml úspora 8% PHM zisk PC motor Evo 1 750ml + aut. převodovka 1000ml úspora 13% PHM zisk
20000 2399 4800 2401 2399 7800 5401
30000 2399 7200 4801 2399 11700 9301
První+druhá aplikace/první+druhý servisní interval - doplnění pouze min. 5% Motor Evo 1, převodovku nedoplňujeme - Velké automobily
Servisní interval PC motor Evo 1 750ml úspora 8% PHM zisk PC motor Evo 1 750ml + aut. převodovka 1000ml úspora 13% PHM zisk
20000 6128 9600 3472 9098 15600 6502
30000 6128 14400 8272 9098 23400 14302

Ve výpočtu je vyjádřena úspora na pohonných hmotách po ošetření motoru či motoru a převodovky.
Je zde započtena průměrná úspora po ošetření - tedy 8% u motoru a 13% u motoru s převodovkou - reálně může být dosaženo i 10% u motoru a 15% u motoru s převodovkou.

Mazací technika s novými impulzy


Automobilový a vozový průmysl, vesmírný průmysl, letecký průmysl a zpracovatelský průmysl provádějí již dlouhou dobu výzkum, aby vyvinuli nové komponenty pro maziva, které by zajistili optimální mazání při normálních i extrémních podmínkách.

Keramické kluzné směsi ukazují perspektivní cesty a jsou již používány ve vesmírném a leteckém průmyslu s velkým úspěchem.

Průmyslový a automobilový konstruktéři již dnes používají keramické díly, protože jsou jim dobře známé vynikající vlastnosti tohoto materiálu, jako mimořádné mazací a kluzné vlastnosti, maximálně nízký koeficient tření a je fyziologicky nezávadný. Ale z důvodu nákladů na sebe nechá stavba keramických motorů ještě dlouho čekat.

Naše firma může již dnes nabídnout průmyslu, podnikatelům a řidičům díky motonova® microCeramic řadě hypermoderní a perspektivní výrobky v oblasti péče o kluzné plochy na základě mikrokeramických kluzných směsí (MKS).

motonova® microCeramic je značkový výrobek dle vlastní firemní specifikace a je složen z více chemických komponentů.

U většiny aut se ztrácí v průměru 60% pohonnými hmotami vyrobené energie valivým odporem a odporem vzduchu, chlazením a výfukovými plyny; v motoru prostřednictvím třecího odporu: ložisek, válců, pístů, pístních kroužků, vaček, ventilů atd.; v převodovce třecím odporem: ozubených kol a boků zubů, ložisek, vyrovnávací hřídele atd.

motonova® microCeramic výrazně snižuje toto tření, které se pak projeví snížením spotřeby a zvýšením výkonu. Uživatel tak přispěje ke snížení zatížení životního prostředí.

MKS – mikro částice jsou motorovým olejem transportovány všude tam, kde může docházet k tření. Díky jejich mikro – velikosti se dostanou do nerovností na povrchu kovových třecích ploch ve válci, pístech, ložiskách, pístních kroužcích, hřídeli, ozubených kolech atd., uloží se tam, pevně se uchytí a částečně se vpálí.

motonova® microCeramic–Motor tím zajišťuje deponované pojistné mazání, zjednodušuje interní běh motoru prostřednictvím svého nadmíru nízkému třecímu koeficientu, který je základem pro zvýšení výkonu motoru a úsporu pohonných hmot.

O motonova® microCeramic


Nerovnosti kovových třecích ploch v motorech a převodovkách jsou velmi malé, částečně pouze 1 mikron a více, větší MKS-mikro částice by proto na kovových površích nedrželi.

MKS-mikro částice se prostřednictvím motorového oleje dostanou do filtračního článku. Všeobecně mají tyto filtrační články filtrační strukturu a jemnost 15-25 mikronů.

motonova® microCeramic je díky tomu průchodný filtry.

Mnoho vozidel má dnes filtry s jemností 1-3 mikrony, proto ta jemnost mikro částí.

Účinná látka je prostřednictvím oleje velmi rychle transportována do částí motorů a strojů, kde dochází k intenzivnímu tření, usazuje se v nerovnostech a je jako pojistná zásoba vždy k dispozici v olejovém okruhu. Prostřednictvím teploty tření je posílena přilnavost mikrodisperzních částic na kovových plochách (nevytváří se film), díky tomu jsou nejvíce opotřebovávané díly nejoptimálněji chráněny.

Prostřednictvím usazení a přilnavosti výrobku na kovových površích roste hladkost povrchu, tím se podstatně snižuje ztráta třením. K tomu se přidává enormní schopnost přenosu tepla MKS, která zase zajišťuje rychlejší odvod tepla. Teplota oleje je tepelně vyrovnanější, olejový film je stabilnější usmýknutí a aktivnější, ztráta oleje se snižuje.

motonova® microCeramic byl testována různými nezávislými odborníky a podniky (chemickými koncerny, BAM Berlin a sportovními motoristy) na tribotechnických testovacích strojích, v průmyslových zařízení, v různých automobilech a užitkových vozech.

Kromě přínosu pro životní prostředí a doložitelných technicko-měřitelných zlepšení je konstatováno, že motonova® microCeramic jasně převyšuje dosud na trhu existující přísady do motorových olejů.